Laravel Tutorial

Bài 1 – Cài đặt Laravel

Để chạy được Laravel bạn cần phải cài đặt Môi trường chạy PHP (Xampp …), Composer sau đó tạo project Laravel. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Laravel với Xampp, Composer trên Windows

Bước 1: Cài đặt Xampp

Bạn vào https://www.apachefriends.org/index.html để tải Xampp và cài đặt, bạn tham khảo thêm cách cài đặt Xampp nhé

Bước 2: Cài đặt Composer

Laravel sử dụng Composer để quản lý các thư viện phụ thuộc. Bạn vào https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe để set up composer. Hướng dẫn bên dưới là cho Windows

– Chạy file Composer-Setup.exe

– Lựa chọn đường dẫn đến phiên bản PHP muốn sử dụng

– Nhấn Install để cài đặt

Bước 3: Cài đặt Laravel

Di chuyển thẳng vào thư mục htdocs của XAMPP, tại đây mở cửa sổ lệnh (đối với windows thì nhấp Shift + chuột phải và chọn Command Window Here hoặc Git Bash Here) và gõ lệnh

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

blog là tên thư mục chứa Laravel

Để cài đặt Laravel 8 bạn gõ lệnh:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:^8 laravel8

laravel8 là tên thư mục chứa Laravel

Đợi hệ thống tải Laravel về thư mục blog là hoàn thành

Di chuyển thẳng vào thư mục htdocs/laravel8 của XAMPP, tại đây mở cửa sổ lệnh (đối với windows thì nhấp Shift + chuột phải và chọn Command Window Here hoặc Git Bash Here) và gõ lệnh

php artisan serve

Khi đó trên màn hình console xuất hiện thông báo: ”Laravel development server started on http://localhost:8000/”.

Vào trình duyệt gõ:

http://localhost:8000

Vậy là quá trình cài đặt và khởi tạo Laravel đã hoàn tất. Ngoài cách thông dụng trên bạn có thể tham khảo thêm cách cài đặt Laravel bằng Laragon cũng rất hay ho

 

 

 

Leave a Comment