Digital marketing toàn diện

Lợi ích.


 1. Hoạch định được chiến lược phát triển phù hợp với hiện trạng doanh nghiệp.
 2. Xây dựng được tài sản công nghệ là hệ thống Digital Marketing (gồm các công cụ, dữ liệu, phương pháp, quy trình, tổ chức) vận hành hiệu quả, khai thác lâu dài.
 3. Tập trung “chốt đơn”, không cần lo vận hành hoạt động Digital Marketing.
 4. Đánh giá hiệu quả qua số liệu.

Nội dung dịch vụ.


Với dịch vụ Digital Marketing toàn diện, ITCom sẽ đồng hành cùng Khách hàng xuyên suốt quá trình hoạt động kinh doanh như chính bộ phận digital marketing trong cơ cấu tổ chức của Khách hàng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mô hình BOT – (Built, Operate, Transfer: Xây dựng, Vận hành, Bàn giao) để tiếp nhận toàn bộ hệ thống vào thời điểm phù hợp.

Nội dung dịch vụ Digital Marketing toàn diện

1. Tư vấn chiến lược.

 • Khảo sát yêu cầu, hiện trạng.
 • Nghiên cứu thị trường.
 • Phân tích SWOT.
 • Xây dựng chiến lược Digital Marketing và kế hoạch triển khai.

2. Xây dựng hệ thống.

 • Xây dựng websites và thiết lập, tích hợp các phương tiện, công cụ Digital Marketing (hệ thống đo lường & báo cáo marketing, tự động hóa marketing, theo dõi Khách hàng, kênh social, e-mail, v.v).
 • Triển khai phần mềm CRM.
 • Tổ chức và xây dựng quy trình, hướng dẫn cách thức thực hiện.

3. Quản trị.

 • Vận hành và bảo trì, tích hợp hệ thống công nghệ, kỹ thuật, các dịch vụ bên thứ ba.
 • Quản trị & Chăm sóc các website.
 • Quản trị & Chăm sóc các kênh mạng xã hội: Facebook, Zalo, Youtube, LinkedIn, Blogs.
 • Quản trị kênh Email Marketing.
 • Quản trị các nền tảng, công cụ quảng cáo, tiếp thị số: Google, Facebook, Ads network, SEO, CRM, hệ thống dữ liệu, phân tích & báo cáo.

4. Thực thi chiến dịch.

 • Tối ưu máy tìm kiếm (SEO tổng thể).
 • Content marketing (chiến dịch nội dung): Sáng taọ, lan truyền, thu hút độc giả, thu hút chuyển đổi với nhiều loại hình thức nội dung như: Bài blog, reviews sản phẩm – dịch vụ, videos, tài liệu/e-books, v.v.
 • Quảng cáo (Facbook, Google, Zalo, PR báo/đài, Influencer/KOL, Ads network).
 • Email Marketing.

Chi phí dịch vụ.

Không có chi phí cố dịnh chung cho dịch vụ Digital Marketing toàn diện. Tùy thuộc vào tầm nhìn, mục tiêu, hiện trạng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn, xác định phạm vi, quy mô, khối lượng công việc và xây dựng đề xuất kế hoạch ngân sách phù hợp.

Quy trình triển khai.

Bước 1: Khảo sát yêu cầu, hiện trạng và tư vấn sơ bộ.

 • Mục đích:
  • Hiểu được nhu cầu và sơ bộ hiện trạng của Khách hàng.
  • Thống nhất quan điểm về tầm nhìn và phương thức triển khai.
 • Công việc:
  • Thăm quan doanh nghiệp, phỏng vấn các cá nhân liên quan.
  • Trao đổi với ban lãnh đạo.

Bước 2: Nghiên cứu thị trường, phân tích SWOT.

 • Mục đích:
  • Hiểu thực tế thị trường về sản phẩm, đối thủ, các phương thức và mô hình cách thức vận hành.
  • Hiểu cụ thể hiện trạng của Khách hàng, nhận định được điểm mạnh, điểm hạn chế, cơ hội, thách thức.
 • Công việc:
  • Sử dụng các công cụ Digital Marketing kết hợp một số hoạt động offline, điều tra thông tin chi tiết về từng nhóm sản phẩm – dịch vụ, xu hướng nhu cầu – tăng trưởng thị trường, các sản phẩm cạnh tranh – thay thế, các đối thủ và hiện trạng đối thủ, chân dung Khách hàng mục tiêu và hành trình mua hàng của Khách hàng, v.v.
  • Đánh giá chi tiết hiện trạng doanh nghiệp về mô hình kinh doanh, sản phẩm – dịch vụ, chiến lược giá, tổ chức, nhân sự, tài chính, công cụ – công nghệ, cách thức làm tiếp thị, quan hệ Khách hàng, v.v. và đưa ra nhận định về cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm hạn chế.
  • Lập báo cáo nghiên cứu – phân tích.

Bước 3: Xây dựng chiến lược và các mục tiêu.

 • Tìm ra đặc điểm khác biệt, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Xác định tầm nhìn, các mục tiêu cụ thể và lộ trình hoàn thành.
 • Đưa ra được phương thức đạt được mục tiêu.

Bước 4: Lập kế hoạch.

Sau khi thống nhất chiến lược và các mục tiêu cùng ban lãnh đạo Khách hàng, ITCom xây dựng bản kế hoạch triển khai chi tiết.

Bước 5: Triển khai & Đo lường.

 • Triển khai công việc theo kế hoạch.
 • Định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) báo cáo, thảo luận, đánh giá, điều chỉnh.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Digital Marketing toàn diện?