Phát triển phần mềm

Lợi ích.


Phần mềm được đội ngũ kỹ sư phần mềm của ITCom “may đo riêng” theo đơn đặt hàng sẽ mang lại những lợi ích sau:

 1. Đáp ứng một cách tối ưu các yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp, phù hợp với đặc trưng văn hóa và tổ chức, quy trình của doanh nghiệp.
 2. Đáp ứng yêu cầu riêng về sự phù hợp với hạ tầng Công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Làm chủ hạ tầng và dữ liệu.
 3. Đáp ứng theo yêu cầu về bản quyền phần mềm.

Nội dung dịch vụ.


 • Khảo sát & Tư vấn.
  • Xác định mục tiêu & quy mô phần mềm.
  • Xác định yêu cầu phần mềm.
  • Xác định phương án vận hành, bảo trì.
  • Tư vấn & đề xuất giải pháp thực hiện.
 • Lập kế hoạch triển khai.
 • Thiết kế phần mềm (Kiến trúc – kỹ thuật, dữ liệu, giao diện).
 • Lập trình, tích hợp, kiểm thử.
 • Triển khai lên môi trường thực.
 • Vận hành.
 • Bảo trì: Thực hiện chỉnh sửa, nâng cấp theo nhu cầu.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Phát triển phần mềm?