Tối ưu máy tìm kiếm (SEO)

Lợi ích.


  1. Tăng cường nhận diện thương hiệu và sự tin tưởng.
  2. Thu hút nhiều Khách hàng tiềm năng, tăng số lượng và tỷ lệ mua hàng.
  3. Nâng cao trải nghiệm người dùng trên website.
  4. Tiết kiệm chi phí quảng cáo.

Nội dung dịch vụ.


Khác với những dịch vụ SEO gia công đơn thuần (chỉ nhận yêu cầu từ khóa từ Khách hàng và “đẩy” thứ hạng), ITCom thực hiện dịch vụ SEO toàn diện: Chúng tôi thực hiện kỹ lưỡng công tác nghiên cứu từ khóa, chân dung và hành trình mua hàng của Khách hàng để lựa chọn những từ khóa và định hướng sáng tạo nội dung tối ưu nhất, hoạch định chiến lược triển khai phù hợp nhằm đảm bảo SEO thực sự mang lại giá trị hiệu quả về thương hiệu và số lượng, tỷ lệ chuyển đổi Khách truy cập thành Khách mua hàng.

1. Nghiên cứu từ khóa, chân dung Khách hàng và hành trình mua hàng.

2. SEO Audit (Kiểm tra, phân tích, đánh giá website).

3. Tối ưu trên trang (Onpage SEO).

4. Tối ưu ngoài trang (Offpage SEO).

5. Tối ưu yếu tố kỹ thuật (Technical SEO).

6. Tiếp thị bằng nội dung sáng tạo (Content Marketing).

Báo giá SEO.

Không có đơn giá cố dịnh chung cho dịch vụ SEO toàn diện. ITCom sẽ đề xuất một mô hình giá tối ưu và báo giá dịch vụ chi tiết sau khi thực hiện các công việc sau đây:

  • Trao đổi về nhu cầu, yêu cầu, mong muốn của Khách hàng.
  • Phân tích và đánh giá mức độ cạnh tranh của ngành hàng.
  • Phân tích và đánh giá hiện trạng website của Khách hàng.
  • Trao đổi về cách thức phối hợp công việc giữa ITCom và Khách hàng.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ SEO toàn diện?