Hướng dẫn Digital Marketing cho nhà quản lý doanh nghiệp.

Cẩm nang hướng dẫn digital marketing cho chủ doanh nghiệp

Xin vui lòng cung cấp thông tin theo form dưới đây để tải tài liệu. Lưu ý những trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. Bằng việc tải tài liệu này, Quý khách mặc định đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Nội dung tài liệu

  • Tổng quan Digital Marketing.
  • Nghiên cứu thị trường, Khách hàng và hành trình mua hàng.
  • Hoạch định chiến lược và thiết lập các mục tiêu.
  • Các công cụ của Digital Marketing.
  • Xây dựng kế hoạch Digital Marketing.
  • Báo cáo và Phân tích dữ liệu marketing.